Firma STERLING ANNA SUCHOCKA realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w firmie STERLING ANNA SUCHOCKA. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Działania 2.2 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie STERLING ANNA SUCHOCKA poprzez zakup wyposażenia do obiektu apartamenty Magnolia i pozyskanie kapitału obrotowego.

 

Proj. obejmuje następujący zakres i działania:

1.Zakup i montaż sauny z balią i wyposażeniem

2.Zakup i montaż jacuzzi

3.Zakup i montaż placu zabaw

4.Zakup i montaż zabudowy basenu

 

Zakres projektu stricte dotyczy wprowadzenia do oferty nowych atrakcji/usług.

Dzięki realizacji projektu goście Apartamentów Magnolia otrzymają możliwość korzystania z:

- jacuzzi

- sauny z balią

- atrakcyjnego placu zabaw

- zadaszonego basenu

 

Realizacja projektu będzie miała bardzo istotny wpływ na przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na działalność firmy, w aspekcie sanitarno-zdrowotnym i gospodarczym, z uwzględnieniem pracowników i osób korzystających z usług.

 

Wartość projektu

237 427,48 PLN

Wkład Funduszy Unijnych

206 805,95 PLN