magnolia
magnolia_mint

Dotacje


przeciwdziałanie-negatywnym-skutkom-wystąpienia-epidemii-covid-19-w-firmie-sterling-anna-suchocka

Firma STERLING ANNA SUCHOCKA realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w firmie STERLING ANNA SUCHOCKA. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Działania 2.2 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie STERLING ANNA SUCHOCKA poprzez zakup wyposażenia do obiektu apartamenty Magnolia i pozyskanie kapitału obrotowego.


Proj. obejmuje następujący zakres i działania:


  • 1.Zakup i montaż sauny z balią i wyposażeniem
  • 2.Zakup i montaż jacuzzi
  • 3.Zakup i montaż placu zabaw
  • 4.Zakup i montaż zabudowy basenu

Zakres projektu stricte dotyczy wprowadzenia do oferty nowych atrakcji/usług.


  • - jacuzzi
  • - sauny z balią
  • - atrakcyjnego placu zabaw
  • - zadaszonego basenu


Realizacja projektu będzie miała bardzo istotny wpływ na przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na działalność firmy, w aspekcie sanitarno-zdrowotnym i gospodarczym, z uwzględnieniem pracowników i osób korzystających z usług.

Wartość projektu: 237 427,48 PLN

Wkład Funduszy Unijnych: 206 805,95 PLN